header

Team Members

Professor:

 

Yan Jianbing

 

Postdoctoral associate:

 

Xiao Yingjie

Yang Wenyu

Liu Jianxiao

Zhang Mingliang

Chen Yuanyuan

Zhang Maolin

Li Xiang

Liu Jie

Liu Haijun

Yang Ning

Ph.D students:

 

Zhan Wei

Liu Nannan

Qiao Feng

Wang Hong

Li Wenqiang

Chen Gengshen

Huang Juan

Jin Minliang

Li Kun

Jin Min

Xu Jieting

Luo Yun

Luo Jingyun

Peng Yong

Chen Lu

Zhang Qinghua

Master students:

 

Wang Yuebin

Sun Jiamin

Yu Yanhui

Lan Liu

Jian Liumei

Luo Cheng

Jiang Chenglin

Du Yuanhao

Wu Shenshen

Yan Jiali

Liu Yu

Sun Ju

Undergraduate student:

 

Lin Dan

Former members:

 

Wen Weiwei

Ding Junqiang

Sharif Raihan

Guo Huan

Niu Luyao

Zhou Yang

Zhao Lijun

Luo Xin

Tong Hao

Farhan Ali

Zhang Xuehai

Xu Yuancheng

Pan Qingchun

Fan Yaming

Wang Xiaqing

Deng Min

Wang Luxi

Show us

Maizego Group

click to see larger one